Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

7. června 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 7. června 2022 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. MUDr. Monika ARENBERGEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Dermatovenerologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. Ing. Martin AUGUSTYNEK, Ph.D.
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

3. doc. JUDr. Vladimír BALAŠ, CSc.
pro obor: Mezinárodní právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. MUDr. Michal BAR, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

5. doc. Dr. Ing. Michal BEDNAŘÍK
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

6. doc. JUDr. Petr BĚLOVSKÝ, Dr.
pro obor: Římské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

7. doc. Yuriy Valentynovych BILAN, Ph.D.
pro obor: Management a ekonomika podniku
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

8. doc. JUDr. PhDr. Veronika BÍLKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

9. doc. Mgr. Václav BRÁZDA, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

10. doc. MUDr. Eva BRICHTOVÁ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

11. doc. Alexander William BRUCE, B.Sc., Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

12. doc. Ing. arch. Miroslav CIKÁN
pro obor: Architektura
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

13. doc. Mgr. Václav CVRČEK, Ph.D.
pro obor: Český jazyk
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

14. doc. RNDr. Fatima CVRČKOVÁ, Dr.
pro obor: Experimentální biologie rostlin
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

15. doc. Ing. Vladimír ČABLÍK, Ph.D.
pro obor: Úpravnictví
na návrh Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

16. doc. Mgr. Filip ČAPEK, Ph.D.
pro obor: Evangelická teologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

17. doc. Ing. Martin ČERNÝ, Ph.D.
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

18. doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

19. doc. MUDr. Martin DOLEŽEL, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

20. doc. MUDr. Miroslav DURILA, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie a intenzivní medicína
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

21. doc. MUDr. Tomáš GRUS, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

22. doc. PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

23. doc. Ing. Josef HAKL, Ph.D.
pro obor: Speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

24. doc. James HILL, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

25. doc. Dr. phil. Mgr. Pavel HIML
pro obor: Historické vědy
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

26. doc. RNDr. Milan HLADÍK, Ph.D.
pro obor: Informatika - teoretická informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

27. doc. Marina HODOLIČ, MD, CSc.
pro obor: Nukleární medicína
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

28. doc. JUDr. Helena HOFMANNOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ústavní právo a státověda
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

29. doc. RNDr. Štěpán HUBÁLOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

30. doc. Ing. Igor IVAN, Ph.D.
pro obor: Geoinformatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

31. doc. Ing. Jiří JAKOVENKO, Ph.D.
pro obor: Elektronika a lékařská technika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

32. doc. Ing. Michal JANDERA, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

33. doc. Ing. Vilém JARSKÝ, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a řízení lesnictví a zpracování dřeva
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

34. doc. PhDr. Tomáš KASPER, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

35. doc. MUDr. Bohuslav KIANIČKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

36. doc. MUDr. Alena KOBESOVÁ, Ph.D.
pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

37. doc. Ing. Jiří KOLÍSKO, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

38. doc. Ing. Zdeňka KOLSKÁ, Ph.D.
pro obor: Povrchové inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

39. doc. Ing. Jitka KOMÁRKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

40. doc. Ing. Radovan KOPP, Ph.D.
pro obor: Rybářství
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

41. doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D.
pro obor: Management stavebnictví
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

42. doc. MUDr. Jan KREJČÍ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

43. doc. RNDr. Lukáš KRMÍČEK, Ph.D.
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

44. doc. Ing. Alexander KROMKA, PhD., DrSc.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

45. doc. RNDr. Vladimír KRYŠTOF, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. MUDr. Jitka KUNCOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

47. doc. RNDr. Anna MACKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

48. doc. MUDr. Dita MAIXNEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

49. doc. RNDr. Karel MAŠEK, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

50. doc. Ing. Jan MERNA, Ph.D.
pro obor: Makromolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

51. doc. Ing. Petr MOHYLA, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

52. doc. Ing. Pavel NOVÁK, Ph.D.
pro obor: Metalurgie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

53. doc. Ing. Pavel NOVOTNÝ, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

54. doc. MUDr. Tomáš NOVOTNÝ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

55. doc. PhDr. Michaela OTTOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny křesťanského umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

56. doc. Ing. Petr PALACKÝ, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

57. doc. RNDr. Roman PANTŮČEK, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

58. doc. Ing. Martin PĚLUCHA, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

59. doc. PhDr. Ondřej PEŠEK, Ph.D.
pro obor: Románské jazyky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

60. doc. Ing. Martin PEXA, Ph.D.
pro obor: Technika a mechanizace zemědělství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

61. doc. RNDr. Tomáš PITNER, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

62. doc. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D.
pro obor: Teorie práva
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

63. doc. PhDr. Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Psychologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

64. doc. Mgr. Lubomír RULÍŠEK, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

65. doc. Ing. Pavel RYJÁČEK, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

66. doc. JUDr. Josef SALAČ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

67. doc. Ing. arch. Michal SEDLÁČEK
pro obor: Architektura
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

68. doc. Ing. arch. Hana SEHO
pro obor: Architektura
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

69. doc. Ing. Petr SMÝKAL, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

70. doc. Ing. Vojtěch SPIWOK, Ph.D.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

71. doc. Mgr. David STANĚK, Ph.D.
pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

72. doc. Ing. Vít ŠMILAUER, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

73. doc. MVDr. Bohuslava TREMLOVÁ, Ph.D.
pro obor: Hygiena a technologie potravin
na návrh Vědecké rady Veterinární univerzity Brno

74. doc. MUDr. Bc. Libor USTOHAL, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

75. doc. Ing. Petr VALÁŠEK, Ph.D.
pro obor: Technika a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

76. doc. PhDr. Jan VÁNĚ, Ph.D.
pro obor: Sociologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

77. doc. Dr. techn. Ing. Michal VARAUS
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

78. doc. Ing. Eva VEJMELKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

79. doc. MUDr. Jan VEVERA, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

80. doc. PhDr. Jan VOLÍN, Ph.D.
pro obor: Lingvistika
na návrh: Vědecké rady Univerzity Karlovy

81. doc. RNDr. Jiří VONDRÁŠEK, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

82. doc. Mgr. Norbert WERNER, Ph.D.
pro obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

83. doc. Mgr. art. Dušan ZAHORANSKÝ
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky