Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

28. listopadu 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 28. listopadu 2022 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

doc. Mgr. Milan ADÁMEK, Ph.D.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

doc. RNDr. Petr BALDRIAN, Ph.D.
pro obor: Enviromentální vědy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Zoltán BALOGH, PhD.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

doc. RNDr. Michal BÍL, Ph.D.
pro obor: Environmentální geografie
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

doc. MUDr. RNDr. Ondřej BRADÁČ, Ph.D.
pro obor: Neurochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Tomáš BÜCHLER, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Karel CÍSAŘ, Ph.D.
pro obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

doc. RNDr. Ondřej ČEPEK, Ph.D.
pro obor: Informatika – teoretická informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. MUDr. Ivan ČUNDRLE, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Dr. Ing. Tomáš DOSTÁL
pro obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Martina ELIÁŠOVÁ, CSc.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Mgr. Igor FRANTIŠÁK, Ph.D.
pro obor: Hudební umění – klarinet
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

doc. RNDr. David FRIEDECKÝ, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. MUDr. Jiří FRONĚK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Roman GABRHELÍK, Ph.D.
pro obor: Lékařská psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. František GALLOVIČ, Ph.D.
pro obor: Geofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Spyridon GKALPAKIOTIS, Ph.D.
pro obor: Dermatovenerologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Josef GRULICH, Ph.D.
pro obor: České dějiny
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Michal HÁJEK, Ph.D.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. PhDr. Ladislav HLADKÝ, CSc.
pro obor: Historie - obecné dějiny
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Ing. Stanislav HONUS, Ph.D.
pro obor: Energetické stroje a zařízení
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. Ing. Petra HORVÁTHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. Ing. Jan HOŠEK, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. RNDr. Marie HUBÁLEK KALBÁČOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Aleš IMRAMOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Technologie organických látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

doc. Alfredo IORIO, Ph.D.
pro obor: Fyzika – teoretická fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Soňa KALENDA, Ph.D.
pro obor: Sociální práce
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

doc. Ing. Michal KEJAK, CSc.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Milan KLEMENT, Ph.D.
pro obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

doc. Ing. Aleksandr KLJUČNIKOV, Ph.D.
pro obor: Management a ekonomika podniku
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

doc. MUDr. Romana KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, CSc.
pro obor: Stomatologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Adriána KOVALČÍK, PhD.
pro obor: Makromolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Irena KRATOCHVÍLOVÁ, Ph.D.
pro obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan KŘETÍNSKÝ, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Dr. Ing. Martin KUBAL
pro obor: Enviromentální chemie a inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

doc. Ing. Roman KUBEC, Ph.D.
pro obor: Chemie a analýza potravin
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

doc. Ing. Ludmila KUČEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

doc. Ing. David LEHKÝ, Ph.D.
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. MUDr. Martin MATOULEK, Ph.D.
pro obor: Rehabilitace a tělovýchovné lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Vlasta MERGLOVÁ, CSc.
pro obor: Stomatologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Ph.D.
pro obor: Technologie a materiály
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

doc. MUDr. Jitka MLÍKOVÁ SEIDLEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Jan MLYNÁŘ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. MUDr. Beatrice MOHELNÍKOVÁ DUCHOŇOVÁ, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Tomáš MRKVIČKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

doc. Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.
pro obor: Fyziologie rostlin
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

doc. Dr. Lidia Dominika OGIELA
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. MUDr. Martin OLIVERIUS, Ph.D.
pro obor: Chirurgické obory
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Marek OTISK, Ph.D.
pro obor: Filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Peter PAVÚK, PhD.
pro obor: Archeologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Vilém PECHANEC, Ph.D.
pro obor: Geoinformatika a kartografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Ing. Radek POLANSKÝ, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

doc. Dr. Ing. Martin POSPÍŠIL, Ph.D.
pro obor: Architektura, konstrukce a technologie
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Ivan RICHTER, Dr.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D.
pro obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Ing. Eva SAMKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Technologie potravin
na návrh Vědecké rady Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Hanuš SEINER, Ph.D., DSc.
pro obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. RNDr. Artur SERGYEYEV, Ph.D., DSc.
pro obor: Matematika – Matematická analýza
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

doc. Ing. Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. RNDr. Petr SKLÁDAL, CSc.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. Mgr. Pavel STOPKA, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Jan STREJČEK, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

doc. RNDr. Pavel SURYNEK, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. arch. Jindřich SVATOŠ
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

doc. Ing. Roman ŠENKEŘÍK, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

doc. Ing. Petra ŠÍMOVÁ, Ph.D.
pro obor: Enviromentální vědy o Zemi
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

doc. Mgr. Roman TŮMA, Ph.D.
pro obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Martin VALA, Ph.D.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. PhDr. MgA. František VANÍČEK, Ph.D.
pro obor: Hudební umění – varhany
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

doc. RNDr. Jana VELEMÍNSKÁ, Ph.D.
pro obor: Antropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Jan VESELÝ, Ph.D.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Josef VODIČKA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Románské literatury
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. Ing. Martin VRBKA, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

doc. MUDr. Petr ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky