Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

19. června 2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 19. června 2017 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. PharmDr. Petr BABULA, Ph.D.
pro obor: Farmakognozie
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

2. doc. Ing. Miroslav BAJER, CSc.
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

3. doc. PharmDr. Martin BERÁNEK, Ph.D.
pro obor: Klinická biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. RNDr. Jaroslav BRŮŽEK, CSc.
pro obor: Antropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

5. dr hab. Janusz Andrzej BRZDĘK, dr
pro obor: Matematika – Matematická analýza
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

6. doc. Ing. Radek CIBULKA, Ph.D.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

7. doc. MUDr. Ondřej CINEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

8. doc. PhDr. Bogusław CZECHOWICZ, dr
pro obor: České dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

9. doc. Ing. Libor ČAPEK, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

10. doc. Ing. Lukáš ČECHURA, Ph.D.
pro obor: Odvětvová ekonomika a management
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

11. doc. MUDr. Marie ČERNÁ, CSc.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

12. doc. Ing. Dipl.-Ing. Martin DRAHANSKÝ, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

13. doc. MUDr. Pavel DŘEVÍNEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

14. doc. PhDr. David EBEN, Ph.D.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

15. doc. PhDr. Ondřej FELCMAN, CSc.
pro obor: České a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

16. doc. Ing. Karel FRAŇA, Ph.D.
pro obor: Konstrukce strojů a zařízení
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

17. doc. MUDr. Milan GRUNDMANN, CSc.
pro obor: Lékařská farmakologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

18. doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr HÁJEK
pro obor: Architektura
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

19. doc. RNDr. Erika HALAŠOVÁ, PhD.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

20 doc. Ing. Václav HEJNÁK, Ph.D.
pro obor: Obecná produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

21. doc. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

22. doc. Roman HORVÁTH, MA, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

23. doc. Mgr. Pavel HOŠEK, Th.D.
pro obor: Evangelická teologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

24. doc. Ing. Richard HRABAL, CSc.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

25. doc. MUDr. Martin HUSER, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

26. doc. PaedDr. Oldřich CHYTIL, PhD.
pro obor: Sociální práce
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

27. doc. Ing. Zdeněk CHYTIL, CSc.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

28. doc. Mgr. Juraj JAKUBISKO
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Režie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

29. doc. PhDr. Zbyněk JANÁČEK
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

30. doc. Ing. Martin JIRÁNEK, CSc.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

31. doc. RNDr. Ondřej KALENDA, Ph.D.
pro obor: Matematika - matematická analýza
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

32. doc. Ing. Lukáš KALOUS, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná zoologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

33. doc. RNDr. Marian KARLICKÝ, DrSc.
pro obor: Astronomie a astrofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

34. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr.
pro obor: Trestní právo
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

35. doc. Ing. Stanislav KMOCH, CSc.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

36. doc. Ing. arch. Michal KOHOUT
pro obor: Architektura
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

37. doc. PhDr. Lubomír KOPEČEK, Ph.D.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

38. doc. Ing. Pavel KOTRBA, Ph.D.
pro obor: Mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

39. doc. Ing. arch. Roman KOUCKÝ
pro obor: Architektura
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

40. doc. Mgr. Lukáš KRATOCHVÍL, Ph.D.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

41. doc. Ing. Ondřej KREJCAR, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

42. doc. RNDr. Radek KUČERA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

43. doc. Mgr. Vít KUDRLE, Ph.D.
pro obor: Fyzika plazmatu
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

44. doc. Ing. Martin KVÁČ, Ph.D.
pro obor: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

45. doc. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D.
pro obor: Ústavní právo a státověda
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

46. doc. RNDr. Jakub LANGHAMMER, Ph.D.
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

47. doc. PhDr. Michal LOŠŤÁK, Ph.D.
pro obor: Management
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

48. doc. MUDr. Ladislav MACHALA, Ph.D.
pro obor: Infekční nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

49. doc. MgA. František MALÝ
pro obor: Hudební umění se zaměřením Klavír
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

50. doc. Ing. Marian MARSCHALKO, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

51. doc. RNDr. Michal MERGL, CSc.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

52. doc. RNDr. Peter MIKUŠ, PhD.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

53. doc. Ing. Stanislav MIŠÁK, Ph.D.
pro obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

54. doc. Ing. Jiří MIŠUREC, CSc.
pro obor: Teleinformatika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

55. doc. PharmDr. Petr NACHTIGAL, Ph.D.
pro obor: Histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

56. doc. Ing. Danuše NERUDOVÁ, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

57. doc. PhDr. Zdeněk R. NEŠPOR, Ph.D.
pro obor: Sociální a kulturní antropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

58. doc. PhDr. Karel PALA, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

59. doc. Ing. Václav PAPEŽ, CSc.
pro obor: Materiály a technologie pro elektrotechniku
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

60. doc. Ing. Erika PASTORÁKOVÁ, PhD.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

61. doc. PhDr. Jiří PELÁN, Ph.D.
pro obor: Dějiny novější české literatury
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

62. doc. Mgr. Ondřej PILNÝ, Ph.D.
pro obor: Anglická a americká literatura
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

63. doc. Ing. Ján PITEĽ, PhD.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

64. doc. akademický sochař Rony PLESL
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

65. doc. Ing. Jaroslav POLLERT, Ph.D.
pro obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

66. doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
pro obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

67. doc. Mgr. Jaroslav ŘEHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

68. doc. Ing. Vladimír SEDLAŘÍK, Ph.D.
pro obor: Technologie organických látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

69. doc. Ing. Petr SKUPIEN, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

70. doc. RNDr. Jiří SOPOUŠEK, CSc.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

71. doc. Ing. Vladimír ŠINDELÁŘ, Ph.D.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

72. doc. MVDr. Pavel ŠIROKÝ, Ph.D.
pro obor: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
na návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

73. doc. MUDr. Zdeněk ŠUMNÍK, Ph.D.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

74. doc. Ing. Václav TALHOFER, CSc.
pro obor: Geodézie a kartografie
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

75. doc. RNDr. Libuše TRNKOVÁ, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

76. doc. Ing. Petr TŮMA, Dr.
pro obor: Informatika – softwarové systémy
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

77. doc. RNDr. Irena VALTEROVÁ, CSc.
pro obor: Tropické zemědělství a ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

78. doc. Mgr. Petr VAŠINA, Ph.D.
pro obor: Fyzika plazmatu
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

79. doc. PharmDr. Kateřina VÁVROVÁ, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

80. doc. Ing. Michal VESELÝ, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

81. doc. RNDr. Vít VILÍMEK, CSc.
pro obor: Fyzická geografie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

82. doc. RNDr. Milan VITURKA, CSc.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

83. doc. RNDr. Jan VONDRÁČEK, Ph.D.
pro obor: Fyziologie živočichů
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

84. doc. Dr. Ing. Martin VRŇATA
pro obor: Měřicí technika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

85. doc. Ing. David ZAPLETAL, Ph.D.
pro obor: Obecná a speciální zootechnika
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

86. doc. Ing. Emília ZIMKOVÁ, PhD.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky