Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

13. prosince 2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 13. prosince 2017 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. MUDr. Ludmila BOUDOVÁ, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. MUDr. Mgr. Alan BULAVA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

3. doc. Ing. Filip BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

4. doc. Mgr. Oldřich BUREŠ, Ph.D., M. A.
pro obor: Mezinárodní politické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

5. doc. Ing. Patrik BURG, Ph.D.
pro obor: Zahradnictví
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

6. doc. RNDr. Ing. Michal ČERNÝ, Ph.D.
pro obor: Ekonometrie a operační výzkum
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

7. doc. Mgr. Viktor ČERNÝ, Dr.
pro obor: Antropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

8. doc. Mgr. Jakub ČÍŽEK, Ph.D.
pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

9. doc. Mgr. Jiří DRÁBEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

10. doc. MgA. Dušan FOLTÝN
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

11. doc. MUDr. Roman HAVLÍK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

12. doc. MUDr. Jarmila HEISSIGEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Oční lékařství
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

13. doc. Dr. Ing. Radovan HYNEK
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

14. doc. RNDr. Vladislav CHRASTNÝ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná a krajinná ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

15. doc. Ing. Roman JAMBOR, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

16. doc. Ing. arch. Jan JEHLÍK
pro obor: Urbanismus a územní plánování
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

17. doc. MUDr. Přemysl JIRUŠKA, Ph.D.
pro obor: Lékařská fyziologie a patofyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

18. doc. Ing. Pavel KARBAN, Ph.D.
pro obor: Elektrotechnika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

19. doc. RNDr. Alice KELEMENOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradce Králové

20. doc. PhDr. Pavel KLADIWA, Ph.D.
pro obor: České a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity

21. doc. RNDr. Jitka KLIMEŠOVÁ, CSc.
pro obor: Botanika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

22. doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

23. doc. Ing. arch. Miloš KOPŘIVA
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

24. doc. PhDr. Pavel Otmar KRAFL, Dr.
pro obor: České a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradce Králové

25. doc. RNDr. Pavel KRTOUŠ, Ph.D.
pro obor: Fyzika – teoretická fyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

26. doc. RNDr. Přemysl LUBAL, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

27. doc. Ing. Luděk MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Technická kybernetika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

28. doc. Ing. Miroslav MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Technika a mechanizace zemědělství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

29. doc. Mgr. Dominik MUNZAR, Dr.
pro obor: Fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

30. doc. RNDr. Ivan NĚMEC, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

31. doc. MVDr. Leoš PAVLATA, Ph.D.
pro obor: Výživa a krmení hospodářských zvířat
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

32. doc. RNDr. Jan PEŘINA, Ph.D.
pro obor: Fyzika - kvantová optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

33. doc. Mgr. Milan POLÁK
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

34. doc. RNDr. Zbyněk PROKOP, Ph.D.
pro obor: Chemie životního prostředí
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

35. doc. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

36. doc. RNDr. František SEDLÁČEK, CSc.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

37. doc. Ing. Jiří SKLÁDANKA, Ph.D.
pro obor: Speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

38. doc. MUDr. Jiří SLÁMA, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

39. doc. MgA. Vladimír SMUTNÝ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Kamera
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

40. doc. akademický architekt Vladimír SOUKENKA
pro obor: Vizuální komunikace
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

41. doc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění se zaměřením Režie činoherního divadla
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

42. doc. MUDr. Zbyněk STRAŇÁK, CSc.
pro obor: Pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

43. doc. Ing. Roman STUPKA, CSc.
pro obor: Speciální zootechnika
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

44. doc. Mgr. Petr SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Buněčná a vývojová biologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

45. doc. RNDr. Omar ŠERÝ, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

46. doc. PharmDr. Tomáš ŠIMŮNEK, Ph.D.
pro obor: Biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

47. doc. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

48. doc. Dr. Ing. Milada ŠŤASTNÁ
pro obor: Aplikovaná a krajinná ekologie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

49. doc. MgA. Helena TŘEŠTÍKOVÁ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Dokumentární tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

50. doc. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD.
pro obor: Výtvarná výchova - teorie a tvorba
na návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

51. doc. RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

52. doc. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D.
pro obor: Elektronika a sdělovací technika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky