Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

14. června 2018

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 14. června 2018 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. Dr. Henri Hubertus ACHTEN
pro obor: Architektura
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

2. doc. PhDr. Stanislav BALÍK, Ph.D.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

3. doc. MUDr. Václav BÁČA, PhD.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. Mgr. MgA. Jiří BEZDĚK, Ph.D.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

5. doc. PhDr. Veronika BROULÍKOVÁ
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

6. doc. RNDr. Helena BROŽOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

7. Ing. František BUŇKA, Ph.D.
pro obor: Potravinářská chemie
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

8. doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

9. doc. RNDr. Ivan ČEPIČKA, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

10. doc. PhDr. Petr DANĚK, Ph.D.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

11. doc. RNDr. Oldřich FATKA, CSc.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

12. doc. MUDr. David FELTL, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

13. doc. Dr. Ing. Eloy FERNÁNDEZ CUSIMAMANI
pro obor: Tropické zemědělství a ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

14. doc. Mgr. Jaromír FIURÁŠEK, Ph.D.
pro obor: Optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

15. doc. MUDr. et MUDr. René FOLTÁN, Ph.D.
pro obor: Stomatologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

16. doc. MgA. Michael GAHUT
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Kamera
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

17. doc. PhDr. Dana HAMPLOVÁ, Ph.D.
pro obor: Sociologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

18. doc. Ing. Jiří HANUSEK, Ph.D.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

19. doc. Dr. Ing. Petr HAUŠILD
pro obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

20. doc. Ing. Jiří HIRŠ, CSc.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

21. doc. MUDr. Lumír HRABÁLEK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

22. doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D.
pro obor: České dějiny a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

23. doc. Mgr. Pavel JAVORSKÝ, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

24. doc. Ing. arch. Zdeněk JIRAN
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

25. doc. MgA. Jan JIRASKÝ, Ph.D.
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

26. doc. Mgr. Roman KANĎÁR, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

27. doc. MUDr. Zdeněk KLEIBL, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

28. doc. MUDr. Zdeněk KLÉZL, CSc.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

29. doc. PhDr. Jiří KNAPÍK, Ph.D.
pro obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
na návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

30. doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

31. doc. RNDr. Daniel KRÁĽ, Ph.D.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

32. doc. Ing. arch. Vladimír KRÁTKÝ
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

33. doc. PhDr. Petr KUBÍN, Ph.D., Th.D.
pro obor: Pomocné vědy historické
na návrh: Vědecké rady Univerzity Karlovy

34. doc. JUDr. Zdeněk KÜHN, Ph.D.
pro obor: Teorie, filozofie a sociologie práva
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

35. doc. MUDr. Jan LACO, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

36. doc. MUDr. Otto MAYER, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

37. doc. MUDr. Pavel MICHÁLEK, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

38. doc. PhDr. Karel MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Politologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

39. doc. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

40. doc. MUDr. Ivan NETUKA, Ph.D.
pro obor: Kardiochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

41. Mary Anne O’CONNELL, PhD.
pro obor: Biomolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

42. doc. Mgr. Petr PÁTA, Ph.D.
pro obor: Radioelektronika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

43. doc. Mgr. Rudolf PREKOP
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Fotografie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

44. doc. Ing. Tomáš RANDÁK, Ph.D.
pro obor: Rybářství
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

45. doc. Ing. Naďa RAPANTOVÁ, CSc.
pro obor: Geotechnika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

46. doc. Liběna ROCHOVÁ
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

47. doc. MgA. Zuzana SÍLOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

48. doc. RNDr. Ondřej SLABÝ, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

49. doc. Ing. Petr SLOBODIAN, Ph.D.
pro obor: Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

50. doc. Ing. Vojtěch SVÁTEK, Dr.
pro obor: Aplikovaná informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

51. doc. MUDr. Jiří ŠPAČEK, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

52. doc. JUDr. Věra ŠTANGOVÁ, CSc.
pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

53. doc. Ing. Petr ŠTEMBERK, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

54. doc. MUDr. Vladimír ŠTUDENT, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

55. doc. MUDr. Olga ŠVESTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

56. doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D.
pro obor: Finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

57. doc. akademický malíř Josef ŤAPŤUCH
pro obor: Architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

58. doc. Ing. Jan VACEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie
na návrh: Vědecké rady Univerzita Palackého v Olomouci

59. doc. MUDr. Michal VRABLÍK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh: Vědecké rady Univerzity Karlovy

60. doc. Ing. František ZAHÁLKA, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky