Prezident republiky podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

5. prosince 2018

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 5. prosince 2018 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

1. doc. Mgr. Tomáš ALBRECHT, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

2. doc. RNDr. Jiří BOUCHALA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

3. doc. MUDr. Miloš BROĎÁK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

4. doc. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc.
pro obor: Matematika – matematická analýza
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

5. doc. MUDr. Jaroslav ČERMÁK, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

6. doc. Ing. Mgr. Martin DLOUHÝ, Dr., MSc
pro obor: Ekonometrie a operační výzkum
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

7. doc. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

8. doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

9. doc. Ing. Michal FULEM, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

10. doc. Mgr. art. Ivan GAJAN
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

11. doc. Ing. Jana HANČLOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

12. doc. MUDr. Vojtěch HAVLAS, Ph.D.
pro obor: Ortopedie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

13. doc. Ing. Vlastimil HAVRAN, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

14. doc. Ing. Ivo HLAVATÝ, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

15. doc. Ing. RNDr. Martin HOLEŇA, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

16. doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.
pro obor: Taneční umění se zaměřením Pedagogika tance
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

17. doc. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

18. doc. RNDr. Josef JEŽEK, CSc.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

19. doc. PhDr. Marie KLIMEŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

20. doc. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.
pro obor: Zemědělská chemie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

21. doc. RNDr. Marie KORABEČNÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

22. doc. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D.
pro obor: Informatika – teoretická informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

23. doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D.
pro obor: Iberoamerikanistika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

24. doc. Mgr. Jana KUKUTSCHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

25. doc. akademický malíř Tomáš LAHODA
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

26. doc. Ing. Václava LAŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

27. doc. MUDr. Jiří MASOPUST, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

28. doc. MUDr. Radoslav MATĚJ, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

29. doc. PaedDr. Iva MÁLKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny novější české literatury
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

30. doc. MUDr. Robert MIKULÍK, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

31. doc. RNDr. Michal MUNK, PhD.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

32. doc. MUDr. David NETUKA, Ph.D.
pro obor: Neurochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

33. doc. RNDr. Stanislav OPLUŠTIL, Ph.D.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

34. doc. Ing. Marek PENHAKER, Ph.D.
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

35. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

36. doc. RNDr. Marek PROCHÁZKA, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

37. doc. PaedDr. Pavol PROKOP, PhD.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

38. doc. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

39. doc. PhDr. et PhDr. Radek PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

40. doc. Ing. Bohdan SCHNEIDER, CSc.
pro obor: Biofyzika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

41. doc. Mgr. Erik SIGMUND, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

42. doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

43. doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Podnikové ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

44. doc. MUDr. Marek SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

45. doc. Ing. Daniel SÝKORA, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

46. doc. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

47. doc. Mgr. Jiří ŠPIČKA, Ph.D.
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

48. doc. Mehdi TOLOO, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

49. doc. Dr. Boris TOMÁŠIK
pro obor: Fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

50. doc. Ing. Karel TUZA, CSc.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

51. doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh: Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

52. doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD. et PhD.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

53. doc. RNDr. Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, PhD.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

54. doc. Ing. Tomáš VÍT, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

55. doc. Ing. Marek VOCHOZKA, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

56. doc. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

57. doc. Ing. Petr ZÁMOSTNÝ, Ph.D.
pro obor: Organická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

58. doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

59. doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

60. doc. PharmDr. Petr ZIMČÍK, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky