Prezident republiky podepsal osm zákonů

29. srpna 2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v neděli dne 29. srpna 2021 těchto osm zákonů:

1. zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.;

2. zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;

3. zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;

4. zákon ze dne 18. srpna 2021 o elektronizaci zdravotnictví;

5. zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví;

6. zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;

7. zákon ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

8. zákon ze dne 18. srpna 2021 o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky