Prezident republiky podepsal osm zákonů

7. prosince 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 7. prosince 2022 těchto osm zákonů:

1. zákon ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků,

2. zákon ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

3. zákon ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů,

4. zákon ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

5. zákon ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

6. zákon ze dne 1. prosince 2022 o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon),

7. zákon ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

8. zákon ze dne 1. prosince 2022 o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky