Prezident republiky podepsal ratifikační listiny

11. listopadu 2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 11. listopadu 2020 čtyři ratifikační listiny k těmto smlouvám a úmluvě:

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,

Úmluva rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění.

Ratifikační listiny podléhají kontrasignaci předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky