Prezident republiky podepsal ratifikační listiny

11. července 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 11. července 2022 ratifikační listiny k této smlouvě a dohodám:

Smlouva mezi ČR a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,

Dohoda mezi ČR a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi ČSFR a Rakouskem o podpoře a ochraně investic,

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic.

Listiny podléhají spolupodpisu předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky