Prezident republiky podepsal ratifikační listiny

19. září 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ratifikační listiny:

Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o společném leteckém prostoru.

Prezident republiky podepsal listinu o přístupu:
Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů.

Listiny podléhají spolupodpisu předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky