Prezident republiky podepsal ratifikační listiny 

20. listopadu 2023

Prezident republiky Petr Pavel v pondělí dne 20. listopadu 2023 podepsal ratifikační listiny: 

1. Komplexní dohoda o letecké dopravě mezi EU a jejími členskými státy a členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie, 

2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kapverdské republiky o letecké dopravě, 

3. Dohoda mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o letecké dopravě. 

Ratifikační listiny podléhají kontrasignaci předsedou vlády. 

Odbor komunikace KPR