Drobečková navigace


Prezident republiky podepsal rozhodnutí o jmenování profesorů

17. května 2016

Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 17. května 2016 podepsal 52 rozhodnutí o jmenování profesorem. Tato rozhodnutí podléhají kontrasignaci předsedou vlády.

Jmenovací dekrety předá po dohodě s prezidentem republiky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.


Seznam profesorů:

 1. doc. akademický malíř Mikoláš AXMANN
  pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Kresba a grafika
  na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

  2. doc. RNDr. Martina BEČVÁŘOVÁ, Ph.D.
  pro obor: České dějiny
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  3. doc. Mgr. Jaroslav BRABEC
  pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Kamera
  na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

  4. doc. Ing. Josef ČÁSLAVSKÝ, CSc.
  pro obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

  5. doc. MUDr. Pavel DUNDR, Ph.D.
  pro obor: Patologie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  6. doc. RNDr. Marie DUŽÍ, CSc.
  pro obor: Informatika
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

  7. doc. RNDr. Jakub HRUŠKA, CSc.
  pro obor: Environmentální vědy
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  8. doc. MUDr. Jiří CHOMIAK, CSc.
  pro obor: Ortopedie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  9. doc. RNDr. Miloš JANEČEK, CSc.
  pro obor: Fyzika se zaměřením Fyzika kondenzovaných látek
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  10. doc. MUDr. David KACHLÍK, Ph.D.
  pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  11. doc. MUDr. Martin KLABUSAY, Ph.D.
  pro obor: Vnitřní nemoci
  na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

  12. doc. Ing. Alena KOCMANOVÁ, Ph.D.
  pro obor: Ekonomika a management
  na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

  13. doc. Ing. et Ing. Luboš KOMÁREK, Ph.D.
  pro obor: Ekonomie
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

  14. doc. JUDr. Richard KRÁL, Ph.D.
  pro obor: Evropské právo
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  15. doc. MUDr. Milena KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D.
  pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  16. doc. MUDr. Eva KRÁLÍKOVÁ, CSc.
  pro obor: Hygiena a epidemiologie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  17. doc. Ing. Tomáš KRATOCHVÍL, Ph.D.
  pro obor: Elektronika a sdělovací technika
  na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

  18. doc. Ing. Lubor LACINA, Ph.D.
  pro obor: Ekonomika a management
  na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

  19. doc. Ing. Martin MACHÁČEK, Ph.D. et Ph.D.
  pro obor: Ekonomie
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

  20. doc. Ing. Róbert MARUŠÁK, PhD.
  pro obor: Hospodářská úprava lesa
  na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

  21. doc. MUDr. Ivo MAŘÍK, CSc.
  pro obor: Biomechanika
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  22. doc. Ing. Zuzana MASÁKOVÁ, Ph.D.
  pro obor: Aplikovaná matematika
  na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

  23. doc. MUDr. Jaromír MAŠATA, CSc.
  pro obor: Gynekologie a porodnictví
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  24. doc. RNDr. Igor MEDVEĎ, Ph.D.
  pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
  na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

  25. doc. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK, Ph.D.
  pro obor: Speciální pedagogika
  na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

  26. doc. Ing. Štefan MICHNA, PhD.
  pro obor: Strojní inženýrství
  na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

  27. doc. Ing. Pavel MOKRÝ, Ph.D.
  pro obor: Aplikované vědy v inženýrství
  na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

  28. doc. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEK
  pro obor: Konstrukce strojů a zařízení
  na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

  29. doc. MgA. Martin OPRŠÁL
  pro obor: Hudební umění
  na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

  30. doc. Dr. Dipl.-Min. Willi PABST
  pro obor: Chemie a technologie anorganických materiálů
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 2. doc. Ing. Milan POSPÍŠIL, CSc.
  pro obor: Chemické a energetické zpracování paliv
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

  32. doc. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
  pro obor: Gynekologie a porodnictví
  na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

  33. doc. Dr. Ing. René PYSZKO
  pro obor: Tepelná technika v průmyslu
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

  34. doc. PhDr. BcA. Jiří RACLAVSKÝ, Ph.D.
  pro obor: Filozofie
  na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

  35. doc. MUDr. Frederik RAISKUP, Ph.D.
  pro obor: Oční lékařství
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  36. doc. MUDr. Mgr. Milan RAŠKA, Ph.D.
  pro obor: Lékařská imunologie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

  37. doc. MUDr. Michal RYGL, Ph.D.
  pro obor: Chirurgie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  38. doc. Ing. Juraj SIPKO, PhD.
  pro obor: Management a ekonomika podniku
  na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

  39. doc. Ing. Pavel SIRŮČEK, Ph.D.
  pro obor: Ekonomie
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

  40. doc. Ing. Luboš SMUTKA, Ph.D.
  pro obor: Odvětvová ekonomika a management
  na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

  41. doc. RNDr. Jiří SPURNÝ, Ph.D.
  pro obor: Matematika se zaměřením Matematická analýza
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  42. doc. Ing. Jiří STROUHAL, Ph.D.
  pro obor: Podniková ekonomika a management
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

  43. doc. RNDr. Aleš STUCHLÍK, Ph.D.
  pro obor: Fyziologie živočichů
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  44. doc. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D.
  pro obor: Biochemie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  45. doc. RNDr. Dana ŠALOUNOVÁ, Ph.D.
  pro obor: Systémové inženýrství a informatika
  na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

  46. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.
  pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
  na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

  47. doc. MUDr. Ivana ŠTĚTKÁŘOVÁ, CSc.
  pro obor: Neurologie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  48. doc. MgA. Jaroslav TŮMA
  pro obor: Hudební umění se zaměřením Varhany
  na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

  49. doc. PhDr. Arnošt VESELÝ, Ph.D.
  pro obor: Veřejná a sociální politika
  na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

  50. doc. Ing. Jaromír VINKLÁREK, Dr.
  pro obor: Anorganická chemie
  na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

  51. doc. Mgr. Jan ZBAVITEL
  pro obor: Hudební umění
  na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

  52. doc. Ing. Luděk ŽALUD, Ph.D.
  pro obor: Technická kybernetika
  na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

 

 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv