Prezident republiky podepsal sedm zákonů

12. března 2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 12. března 2020 těchto sedm zákonů:

1. zákon ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů,

2. zákon ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

3. zákon ze dne 3. března 2020, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

4. zákon ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon,

5. zákon ze dne 4. března 2020, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

6. zákon ze dne 4. března 2020 o náhradě újmy způsobené povinným očkováním,

7. zákon ze dne 10. března 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv