Prezident republiky podepsal šest zákonů

19. prosince 2019

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 19. prosince 2019 těchto šest zákonů:

1. zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

2. zákon ze dne 11. prosince 2019 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů,

3. zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

4. zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

5. zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a

6. zákon ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky