Prezident republiky podepsal šest zákonů

22. ledna 2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 22. ledna 2021 těchto šest zákonů:

1. zákon ze dne 19. ledna 2021 o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,

2. zákon ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,

3. zákon ze dne 19. ledna 2021 o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic),

4. zákon ze dne 19. ledna 2021 o evidenci skutečných majitelů,

5.zákon ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a

6. zákon ze dne 19. ledna 2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky