Prezident republiky podepsal šest zákonů

13. dubna 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 13. dubna 2022 těchto šest zákonů: 
 
1. zákon ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,  
 
2. zákon ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, 
 
3. zákon ze dne 6. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb., 
 
4. zákon ze dne 7. dubna 2022 o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu), 
 
5. zákon ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,   
 
6. zákon ze dne 7. dubna 2022, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky