Drobečková navigace


Prezident republiky podepsal šest zákonů

24. října 2017

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 24. října 2017 těchto šest zákonů:

1. zákon ze dne 11. října 2017 o platebním styku,

2. zákon ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku,

3. zákon ze dne 11. října 2017, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

4. zákon ze dne 11. října 2017, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.,

5. zákon ze dne 11. října 2017, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a

6. zákon ze dne 16. října 2017, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv