Prezident republiky podepsal tři zákony

6. května 2020

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 6. května 2020 tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

2. zákon ze dne 29. dubna 2020, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

3. zákon ze dne 5. května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky