Prezident republiky podepsal čtyři zákony

16. února 2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 16. února 2021 tyto čtyři zákony:

1. zákon ze dne 9. února 2021, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

2. zákon ze dne 9. února 2021 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů;

3. zákon ze dne 9. února 2021, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

4. zákon ze dne 12. února 2021, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky