Prezident republiky podepsal tři zákony

11. července 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 11. července 2022 tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 24. června 2022 o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů,

2. zákon ze dne 29. června 2022, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

3. zákon ze dne 29. června 2022, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky