Prezident republiky podepsal zákon

31. března 2021

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 31. března 2021 zákon ze dne 31. března 2021, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o  soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a  zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a  občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky