Prezident republiky podepsal zákon

9. prosince 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 9. prosince 2022 zákon ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky