Prezident republiky podepsal zákony

19. června 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 19. června 2013 tyto tři zákony:

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 19. června 2013 tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

Novelou zákona o insolvenčních správcích se zvyšují zejména kritéria kladená na insolvenční správce ohledně odbornosti, morálních předpokladů a zkvalitňuje se dohled nad touto činností.

2. zákon ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/7/ EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Základním cílem směrnice je přinést další mechanismy na zlepšení platební morálky a na ochranu malých a středních dodavatelů zboží a služeb.

3. zákon ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Přijatý zákon má usnadnit nabývání státního občanství ČR bývalým státním občanům a občanům jiných členských států EU, Švýcarska nebo států, které jsou vázány dohodou o Evropském hospodářském prostoru. Zpřísňuje podmínky pro získání českého občanství cizinci z ostatních zemí. Umožňuje vznik dvojího státního občanství jak v případech udělení českého státního občanství, tak v případech, kdy občan ČR získal státní občanství v jiném státu.

Hana Burianová, tisková mluvčí