Prezident republiky podepsal zákony

16. prosince 2022

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 16. prosince 2022 těchto pět zákonů:

1. Zákon ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2. zákon ze dne 14. prosince 2022, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy,

3. zákon ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

4. zákon ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

5. zákon ze dne 13. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky