Prezident republiky podepsal zákony

26. října 2023

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ve středu dne 25. října 2023 sedm zákonů: 
 
1. zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném); 
 
2. zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; 
 
3. zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů; 
 
4. zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 
 
5. zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv; 
 
6. zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a 
 
7. zákon ze dne 18. října 2023, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor komunikace KPR