Prezident republiky podepsal zákony

10. července 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 10. července 2013 těchto sedm zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 10. července 2013 těchto sedm zákonů:

1. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů;

Do zákona se vkládá ustanovení, které umožní převádět finanční prostředky získané státem v souvislosti s aplikací restitučního zákona do státního rozpočtu. Jedná se o jednoduchou novelu, která nikterak nezasahuje do struktury zákona ani právních vztahů jeho adresátů.

2. zákon ze dne 20. června 2013 o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond;

Cílem zákona je státní záruka na jistinu půjček ČNB v souhrnné výši 2 530 000 000 EUR a úroky spojené s poskytnutím půjček podle Smlouvy o půjčce mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem.

3. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon nově formuluje povinnost podnikajícím fyzickým a právnickým osobám dodržovat při nakládání s pyrotechnickými výrobky nové technické a bezpečnostní požadavky. Podle nové úpravy se budou pyrotechnické výrobky muset skladovat a prodávat v souladu s označením na výrobku a návodem k použití.

4. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon umožňuje zakladateli státních podniků zřídit další fond státního podniku, a to fond zakladatele, ze kterého se následně mohou se souhlasem vlády převádět volné finanční zdroje státního podniku do příjmů státního rozpočtu.

5. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů;

Jedná se o  malou novelu poštovního zákona, která stanoví minimální počet poštovních provozoven držitele poštovní licence, dále řeší zabránění zneužití poštovní sítě držitele poštovní licence před jejím zneužitím ostatními provozovateli poštovních služeb a snižuje limit ročních výnosů provozovatelů poštovních služeb z 10 milionů na 3 miliony.

6. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona o elektronických komunikacích má řešit, alespoň částečně ochranu spotřebitele tím, že omezí „nekalé“ praktiky při uzavírání smluv s operátory.

7. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona o loteriích má umožnit zlepšit financování sportovních aktivit v České republice za pomoci finančních prostředků pocházejících z provozu některých druhů loterií a jiných podobných her.

Hana Burianová, tisková mluvčí