Prezident republiky předal jmenovací dekrety již jmenovaným generálům a následně jmenoval nové generály

8. května 2021

Prezident republiky Miloš Zeman předal v sobotu dne 8. května 2021 na Pražském hradě u příležitosti státního svátku Dne vítězství jmenovací dekrety těmto generálům jmenovaným ke dni 27. října 2020: 
 
generálporučíku Ing. Miroslavu Hlaváčovi, zástupci náčelníka Generálního štábu – náčelníka štábu; 
 
generálporučíku Ing. Josefu Kopeckému, MSc., veliteli Velitelství pro operace Armády České republiky; 
 
generálmajoru Ing. Janu Berounovi, řediteli Vojenského zpravodajství; 
 
generálmajoru Ing. Ladislavu Jungovi, veliteli Pozemních sil Armády České republiky; 
 
brigádnímu generálovi Ing. Stanislavu Hudečkovi, řediteli Agentury logistiky Armády České republiky; 
 
brigádnímu generálovi Ing. Vladimíru Langovi, zástupci náčelníka štábu velitelství NATO JSEC; 
 
brigádnímu generálovi Ing. Miroslavu Murčekovi, náčelníku Vojenské policie; 
 
brigádnímu generálovi Ing. Romanu Náhončíkovi, řediteli sekce velitelství NATO SHAPE; 
 
brigádnímu generálovi Ing. Petru Tománkovi, zástupci ředitele Sekce plánování schopností Ministerstva obrany; 
 
generálmajoru Mgr. Janu Švejdarovi, policejnímu prezidentu; 
 
generálmajoru Mgr. Martinu Vondráškovi, prvnímu náměstku policejního prezidenta; 
 
brigádnímu generálovi Ing. Miloslavu Svatošovi, řediteli Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje; 
 
brigádnímu generálovi Ing. Davidu Karešovi, zástupci velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky; 
 
generálporučíku PhDr. Petru Dohnalovi, generálnímu řediteli Vězeňské služby České republiky; 
 
brigádní generálce Mgr. Monice Myšičkové, ředitelce Věznice Světlá nad Sázavou; 
 
brigádnímu generálovi Mgr. Pavlu Kotrabovi, prvnímu zástupci generálního ředitele Generálního ředitelství cel České republiky. 
 
Prezident republiky Miloš Zeman následně jmenoval s účinností od 8. května 2021 tyto vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů České republiky do generálských hodností: 
 
generálmajora Ing. Jaromíra Alana, MSc., vojenského představitele České republiky při NATO a EU, do hodnosti generálporučíka; 
 
generálmajora Ing. Jana Kašeho, MSc., náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, do hodnosti generálporučíka; 
 
brigádního generála Ing. Miloslava Lafka, ředitele Sekce plánování schopností Ministerstva obrany, do hodnosti generálmajora; 
 
plukovnici gšt. prof. RNDr. Zuzanu Kročovou, Ph.D., rektorku – velitelku Univerzity obrany, do hodnosti brigádní generálky; 
 
plukovníka gšt. Ing. Pavla Lipku, zástupce velitele Mnohonárodní divize NATO Severovýchod, do hodnosti brigádního generála; 
 
plukovníka gšt. Ing. Petra Svobodu, MSS, velitele 7. mechanizované brigády Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála; 
 
plukovníka gšt. Ing. Josefa Trojánka, velitele 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála; 
 
plukovníka gšt. Ing. Václava Vlčka, MSc., náčelníka štábu Velitelství pro operace Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála; 
 
plukovníka gšt. Ing. Václava Žida, MSc., zástupce ředitele Vojenského zpravodajství, do hodnosti brigádního generála; 
 
plukovníka ve výslužbě Ing. Zbyňka Čeřovského, bývalého předsedu Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky, do hodnosti brigádního generála ve výslužbě; 
 
plukovníka ve výslužbě prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D., ředitele Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice, do hodnosti brigádního generála ve výslužbě; 
 
brigádního generála JUDr. Jiřího Komorouse, ředitele Ochranné služby Policie České republiky, do hodnosti generálmajora; 
 
brigádního generála Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., MBA, ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, do hodnosti generálmajora; 
 
plukovníka Ing. Daniela Miklóse, MPA, náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, do hodnosti brigádního generála; 
 
plukovníka Mgr. Marka Šimandla, MPA, ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, do hodnosti brigádního generála; 
 
plukovníka ve výslužbě JUDr. Jaroslava Zemana, prezidenta zapsaného spolku Veterán Policie České republiky, do hodnosti brigádního generála ve výslužbě; 
 
plukovníka Mgr. Romana Záhorského, náměstka generálního ředitele Vězeňské služby České republiky pro bezpečnost a kontrolu, do hodnosti brigádního generála. 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky