Prezident republiky přijal krajské koordinátory D-O-L

17. října 2018

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 17. října 2018 na Pražském hradě krajské koordinátory projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe z České republiky i ze Slovenska.

Účastníci setkání se shodli na těchto závěrech:

1) Přítomní oceňují široký záběr a hloubku zpracování studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

2) Účastníci předpokládají aktivní úsilí Ministerstva dopravy i dalších institucí a činitelů při prosazování vodního koridoru do transevropské dopravní sítě TEN-T.

3) V rámci územně plánovací dokumentace se krajští koordinátoři budou snažit o aktivní zahrnutí jednotlivých funkcí a potenciálů vodního koridoru do strategických dokumentů krajů. V tom počítají s odbornou podporou zpracovatelů studie proveditelnosti.

Aktéři schůzky ocenili soustavnou a účinnou podporu projektu prezidentem republiky panem Milošem Zemanem na národním i mezinárodním poli.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv