Prezident republiky přijal Pavla Blažka

29. června 2022

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 29. června 2022 na Pražském hradě ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Prezident republiky předal ministru spravedlnosti podnět k prověření skutečností, nasvědčujících spáchání trestného činu Sabotáž, ke kterému mohlo dojít v souvislosti s onemocněním prezidenta republiky v období září až listopad 2021. Tento podnět není veden snahou drakonického postihu konkrétních osob, ale v rámci ústavních kautel k prověření a objasnění situace, kdy prezident republiky, jakožto přímou volbou lidu volená hlava státu, byl nucen čelit pokusu o zbavení svých pravomocí postupem dle čl. 66 Ústavy ČR.

Od samého počátku se jednalo o lživé informace o skutečném zdravotním stavu prezidenta republiky, které v konečném důsledku iniciovaly proces, který by nejvýznamnějšího reprezentanta suverénu lidu měl zbavit jeho ústavních pravomocí, čímž mělo dojít k poškození ústavního zřízení České republiky, a to za zneužití postavení osob z řad lékařů, některých senátorů a dokonce i akademické obce.

Prezident republiky je přesvědčen, že příslušné šetření orgánů činných v trestním řízení bude vedeno stejně důsledně jako při objasňování a vyvrácení křivých obvinění z neposkytnutí pomoci a přisvojení pravomoci úřadu, které vyústilo v naprosto bezpečné zjištění skutečného stavu věci. Základní pohnutkou prezidenta republiky k podání příslušného podnětu je odstranění nebezpečí modelového zásahu do ústavních pravomocí přímo voleného prezidenta republiky, a to zejména do budoucna.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela zásadní a precedentní věc, prezident republiky v tuto chvíli nebude sdělovat žádné další detailní informace, aby orgány činné v trestním řízení měly možnost jako první a povolané osoby se s věcí podrobně seznámit.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky