Prezident republiky přijal zástupce běloruské menšiny

30. března 2022

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 30. března 2022 na Pražském hradě zástupce běloruské menšiny v České republice. S prezidentem republiky se setkali Rita Gatichová, předsedkyně Osvětového spolku Skaryna, Vital Cimoščanka, předseda Spolku Pahonia, a Auhen Sidoryk, předseda Svazu Bělorusů v zahraničí.

Setkání, které se uskutečnilo při příležitosti oslav Dne svobody (Дзень Волі) v Bělorusku, bylo vhodnou příležitostí pro diskusi nad konkrétními formami podpory představitelům demokratického Běloruska, na jejichž straně prezident republiky dlouhodobě stojí.

Představitelé běloruské komunity prezidentu republiky na úvod poděkovali za vše, co Česká republika a prezident republiky osobně pro Bělorusko dělá. Prezident republiky uvedl, že podpora lidských práv a svobody slova v Bělorusku patří mezi dlouhodobé priority české zahraniční politiky a jeho osobně. Poděkoval také za aktivity a práci běloruské komunity v Praze.

Podrobněji diskutována byla idea o zřízení „běloruské styčné kanceláře“ v Praze, která vzešla ze setkání prezidenta republiky se Svjatlanou Cichanouskou v červnu 2021. Běloruští představitelé by takovou platformu velmi uvítali, a to z praktických i politických důvodů. Prezident potvrdil podporu zřízení „běloruské kanceláře“ či „Běloruského domu“ v Praze a uvedl, že nedávno odeslal dopis předsedovi vlády Petru Fialovi s žádostí o to, aby se zasadil o vznik kanceláře či jiné platformy v České republice, která by pomohla běloruské opozici a nezávislé občanské společnosti.

V přátelské diskusi se dále hovořilo o aktuální vnitropolitické situaci v Bělorusku, o problematice pozastavení vydávání víz pro běloruské občany, o ruské agresi vůči Ukrajině a zapojení běloruské armády, nebo o uplatňování kolektivní viny na běloruské občany.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky