Drobečková navigace


Prezident republiky přijal nové velvyslance

26. září 2017

Prezident republiky Miloš Zeman převzal v úterý dne 26. září 2017 od 14.00 hodin na Pražském hradě pověřovací listiny těchto nových velvyslanců v České republice:

14:00 - J. E. pan Kees Jan René Klompenhouwer, nový mimořádný a zplnomocněný  velvyslanec Nizozemského království, se sídlem v Praze;   

14:30 - J. E. pan Pierre Léon Gérard Philipps, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Lucemburského velkovévodství, se sídlem v Praze;

15:00 - J. E. pan Antonios Theocharous, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kyperské republiky, se sídlem v Praze;

15:30 - J. E. pan Ole Henrik Frijs-Madsen, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Dánského království, se sídlem v Praze.    

* 14.00 hodin – začátek přijetí, fototermín
* foto, TV, píšící – vstup na novinářský průkaz s vyznačením příslušné redakce


Vstup pro novináře je středním traktem (vchod do KPR z II. nádvoří Pražského hradu). Pro vstup do areálu Pražského hradu lze, po předložení novinářského průkazu, využít „zaměstnanecký vchod“ z ulice U Prašného mostu (směrem od tramvajové zastávky Pražský hrad). Z protokolárních důvodů je nutné dostavit se 30 minut před začátkem akce, na pozdější příchody nebude brán zřetel. Podmínkou je společenský oděv. Telefon pro nahlášení vjezdů: 224 372 481. Další informace Odbor tiskový, Petr Fučík 606 675 534, www.hrad.cz.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv