Prezident republiky rozdělil peníze z kampaně mezi veřejně prospěšné organizace

6. září 2023

Prezident republiky Petr Pavel rozdělil nevyužité peněžní prostředky na volební kampaň mezi sociálně, zdravotně a jinak veřejně prospěšné organizace. Mezi celkem sedm organizací sídlících primárně ve strukturálně postižených krajích rozdal rovným dílem téměř 2 350 000 korun. 

 

Peněžní prostředky byly rozděleny mezi tyto organizace: Charita Hlučín, Charita Most, Klubíčko Cheb, z.s., Linka bezpečí, z.s., Nadační fond Modrá rybka, Naděje pro všechny, z.s. a Res vitae, z.s. 

 

Prezident Pavel chce více spolupracovat s regiony a pomáhat v krajích, které v rámci České republiky trpí strukturálními problémy a jsou mnohdy přehlíženy. Při svých dřívějších osobních návštěvách těchto regionů se zajímal o konkrétní problémy místních občanů, možnosti rozvoje nebo posilování sociální soudržnosti. Pět ze sedmi obdarovaných organizací proto prezident vybral právě z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Zbylé dvě poté působí v Praze. Každá z organizací byla obdarována více než 335.000 korun. 

 

Nevyužité peněžní prostředky z volební kampaně prezidenta Pavla budou využity na pomoc dětem, které se ocitly v krizi či ohrožení a nemohou z různých důvodů setrvat ve svých rodinách, na podporu vzdělávání dětí znevýhodněných osob a samoživitelů i těchto osob a rodičů samotných, a na propojování formálního a neformálního vzdělávání v rámci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dar využijí i preventivní a krizoví pracovníci, organizátoři volnočasových aktivit pro mladé lidi s handicapem nebo zdravotní a sociální pracovníci a pracovnice poskytující klientům domácí péči. Prezident Pavel se takto rozhodl podpořit náročné profese zajišťující nezbytnou pomoc a péči zranitelným osobám a jejich rodinám. 

 

Povinnost rozdělit přebytečné prostředky z kampaně ukládá prezidentu Zákon o volbě prezidenta republiky; výše prostředků i jejich konkrétní rozdělení je poté zcela na volbě zvoleného prezidenta. 

 

 

Odbor komunikace KPR