Prezident republiky rozhodl o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

29. listopadu 2013

Prezident republiky Miloš Zeman rozhodl v pátek 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti na ministra spravedlnosti.

Příloha: Rozhodnutí prezidenta republiky

ROZHODNUTÍ
prezidenta republiky

ze dne 29. listopadu 2013
o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

Na základě zmocnění daného mi ustanovením § 366 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto rozhodnutí:

I.
Přenáším na ministra spravedlnosti svou pravomoc

1. provádět řízení o žádostech o milost

2. zamítat žádosti o milost s výjimkou

žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 odst. 4 trestního řádu.

II.
Ruším rozhodnutí prezidenta republiky č. 254 ze dne 4. srpna 2003 o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

III.
Vyřízení žádostí o milost podaných přede dnem 8. března 2013 se řídí dosavadním rozhodnutím.

V Praze dne 29. listopadu 2013

Hana Burianová, tisková mluvčí