Prezident republiky se rozhodl nejmenovat tři profesory

28. května 2015

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 28. května 2015 na Pražském hradě na jejich žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, rektora Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA a rektorku Vysoké školy ekonomické Prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc.

Prezident republiky v průběhu jednání seznámil ministra školství, mládeže a tělovýchovy, rektora Univerzity Karlovy a rektorku Vysoké školy ekonomické s důvody, které ho vedly k odmítnutí jmenování vysokoškolským profesorem u tří konkrétních osob.

Na základě žádosti rektorů i tří níže uvedených odmítnutých kandidátů tyto důvody zveřejňujeme:

1) V případě doc. Dr. et Ing. Jiřího Fajta, Ph.D. je důvodem žádost ředitele Národní galerie o poskytnutí milionového příplatku k jeho ročnímu platu od Komerční banky, což lze považovat za pokus o neoprávněné obohacení se.

2) V případě doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. jde o následující závažné informace uveřejněné v příloze: ke stažení  zde.

3) V případě doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc. jde o následující závažné informace uveřejněné v příloze: ke stažení zde.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového odboru a tiskový mluvčí prezidenta republiky