Prezident republiky se zúčastnil otevření Muzea Řádu Bílého lva

23. listopadu 2022

Prezident republiky Miloš Zeman se zúčastnil ve středu dne 23. listopadu 2022 na Pražském hradě slavnostního otevření Muzea Řádu Bílého lva.

Otevření Muzea Řádu Bílého lva na Pražském hradě

S návrhem na vybudování řádového muzea přišel jako první již v roce 1922 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, ceremoniář prezidenta Masaryka a první sekretář Československého řádu Bílého lva. Myšlenku se podařilo zrealizovat po 100 letech. Muzeum Řádu Bílého lva dnes slavnostně otevřel prezident republiky.

„Kancelář prezidenta republiky spravuje podle zákona věci státních vyznamenání České republiky. Tuto čestnou povinnost nevnímáme jen jako fyzickou péči o insignie řádů a medailí. Naším úkolem je také informovat o jejich historii a pečovat o jejich tradice,“ uvádí vedoucí KPR Vratislav Mynář. 

Prezident republiky ve svém projevu připomněl zajímavosti z historie nejvyššího státního vyznamenání. 

Autoři nového Muzea Řádu Bílého lva návrh Gutha-Jarkovského rozšířili a v roce 100. výročí založení nejvyššího československého a českého státního vyznamenání připravili expozici nejen o našich státních vyznamenáních, ale též o státních symbolech. Během prohlídky se návštěvníci seznámí s funkcí prezidenta republiky, včetně historie této instituce od dob první republiky po současnost. Zvláštní místnost je věnována období protektorátu, exilové KPR za II. světové války a letům 1948 až 1989. Expozice je doplněna o Numismatický kabinet.

Otevřením Muzea Řádu Bílého lva dochází také poprvé v historii k trvalému zpřístupnění části reprezentačních prostor Pražského hradu široké veřejnosti. 

Na přípravě expozice se podílel autorský tým pod vedením Jana Nováka, složený ze zaměstnanců KPR, ve spolupráci s SPH a řadou dalších institucí. Převážná část exponátů a všechen mobiliář pochází z hradních sbírek, malá část exponátů je zapůjčena od českých veřejných muzejních institucí a několika soukromých sběratelů.

Muzeum Řádu Bílého lva bude přístupné zdarma v rámci exkurzí organizovaných KPR. Od února 2023 také jako součást jednoho z návštěvnických okruhů.

7. prosince proběhne v Muzeu den otevřených dveří u příležitosti sta let od založení nejvyššího československého a českého vyznamenání. 

Sál 1918
V této místnosti jsou připomenuty demokratické tradice československé státnosti, tedy období 1918-1938 a krátké období 1989-1992. 

Mezi významné exponáty patří dvě prezidentské standarty, které vlály na Pražským hradem, Ústava z roku 1920 (faksimile), kopie dokumentů z počátků československého státu (Washingtonská deklarace, provolání z 28.10.1918), dále pak návrhy státních symbolů (vlajky, státních znaků) z doby první republiky a ČSFR, státní pečeti nebo legionářská vyznamenání.

Reprezentační pracovna
Místnost je zařízena řadou předmětů, které pochází z pracoven demokratických československých a českých prezidentů. Jsou zde také prezentovány státní symboly České republiky. Připomenuta je role prezidenta republiky jako držitele prvního ze sedmi klíčů od Korunní komory. Mezi exponáty je originál státní pečeti ČR včetně otisku. U příležitosti 100 let Řádu Bílého lva jsou prezentovány etuje na československá a česká státní vyznamenání. 

Z dalších exponátů to jsou portrét Boženy Němcové od Josefa Hellicha, stůl, křeslo a těžítko dle návrhu J. Plečnika, busty legionářů od J. Štursy z pracovny E. Beneše, mapa Českého království instalovaná kdysi v malé pracovně V. Havla, sedací souprava dle návrhu J. Hoffmanna z velké pracovny V. Havla, obraz Volba Jiřího z Poděbrad českým králem od Václava Brožíka z pracovny prezidentů V. Klause a M. Zemana. 

Řádový kabinet
Je zde prezentován Řád Bílého lva ve všech historických variantách.  

Nejvýznamnějšími exponáty jsou tři řádové řetězy (z let 1924, 1961 a 1994) a jeden prototyp řetězu ze 20. let 20. století. Dále je vystavena kolekce řádu v podobě z roku 1922. Nechybí ani kompletní sestava Československého řádu Bílého lva Za vítězství, který vznikl v roce 1945 v exilu jako vyznamenání za zásluhy o osvobození Československa. Představena je také kompletní kolekce současného Řádu Bílého lva, v obou skupinách.

Významným exponátem je originál Českého šlechtického kříže z roku 1814, který posloužil tvůrcům řádu jako jeden z inspiračních zdrojů. 

Masarykův salon
V této místnosti je vystaveno druhé nejvyšší státní vyznamenání naší země Řád T. G. Masaryka.

Kromě úplné kolekce Řádu T. G. Masaryka je vystaven i jeho předchůdce z let 1990-1992 a rovněž další federální vyznamenání Řád M. R. Štefánika. Prezentována je také Medaile Za zásluhy a její federální předchůdkyně (1990-1992). (Medaili Za hrdinství je věnována samostatná Galerie hrdinů).

Šámalův salon
Připomíná památku prvního kancléře Přemysla Šámala. Kromě busty P. Šámala je zde instalován vývěsní štít s velkým státním znakem, který za první republiky označoval vstup do prezidentské kanceláře. Informační panely pojednávají o činnosti prezidenta republiky, KPR a dalších institucí působících na Pražském hradě a v Lánech. 

Doba nesvobody
Státní vyznamenání a státní symboly i úřad hlavy státy v době nesvobody. 

Z exponátů: rozměrná tapiserie z pracovny G. Husáka s ukázkou státního znaku z vlajky prezidenta ČSSR, kolekce státních vyznamenání ukazující inflaci různých řádů a medailí před rokem 1989. Z Archivu KPR pochází předměty z doby protektorátu. Nechybí exponáty připomínající činnost E. Beneše v exilu – obraz jeho sídla Aston Abbots a portrét E. Beneše jako vrchního velitele v československé důstojnické uniformě. 

Spojovací chodba
Zde jsou prezentovány jednotlivé fáze vzniku a příprav Řádu Bílého lva, včetně nerealizovaných návrhů z různých soutěží. Například prototypy vyznamenání z 20. let minulého století, dekorace vyrobené ve Francii i sádrové modely z posledních soutěží. Vystaveny jsou i originální raznice používané k výrobě Řádu Bílého lva České republiky. 

Numismatický kabinet
Relativně samostatná součást muzea připravená ve spolupráci s Českou numismatickou společností.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky