Prezident republiky udělil milost

11. února 2016

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl využít své ústavní pravomoci a po zvážení všech okolností případu vyhověl žádosti o milost.

Prezident republiky prominul odsouzenému zbytek trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a za zločin podvodu. Přihlédl k tomu, že dotyčný trpí závažnou, nevyléčitelnou chorobou, která trvale zamezuje výkon trestu odnětí svobody.

Podnět k rozhodnutí o žádost o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., a to na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky