Prezident republiky udělil milost

16. prosince 2020

Prezident republiky Miloš Zeman se dne 16. prosince 2020 rozhodl vyhovět jednomu žadateli o milost.

Prezident republiky se zcela výjimečně rozhodl udělit tuto milost z humanitárních důvodů, přestože omilostněný muž nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu. Pan prezident tak omilostněnému muži prominul podmíněný trest a zbytek trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, které mu byly uloženy za skutky těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví.

Pan prezident přihlédl k tomu, že omilostněný muž do zmíněné události vedl řádný život, příkladně vykonával své povolání a navíc svojí pohotovou reakcí a poskytnutím první pomoci zachránil život tonoucí ženě. Pan prezident považoval za správné ocenit tento mimořádný a chvályhodný skutek, a proto svým rozhodnutím omilostněnému muži odsouzení i zahladil.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky