Prezident republiky udělil milost

1. června 2021

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl vyhovět jednomu žadateli o milost.

Prezident republiky se rozhodl udělit tuto milost jak ze zdravotních, tak výjimečně především z humanitárních důvodů. Omilostněný muž trpí několika chronickými onemocněními, která však nedosahují požadované míry závažnosti. Hlavním důvodem pro udělení milosti tak je velmi nepříznivá situace v rodině omilostněného, kdy je třeba vytvořit podmínky, aby mohl pečovat o svoji nezletilou dceru, jejíž matka v minulých dnech podlehla závažnému onkologickému onemocnění. Pan prezident tak omilostněnému muži prominul zbytek jednoho nepodmíněného trestu odnětí svobody a další podmíněný trest odnětí svobody uložené mu za přečiny zanedbání povinné výživy. Prezident republiky dále přihlédl k tomu, že omilostněný již delší dobu běžné výživné hradí, a tomu, že udělení milosti nemá na jeho povinnost uhradit dlužné výživné žádný vliv.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky