Prezident republiky udělil milost

14. září 2021

Zpřesňující informace k tiskové zprávě ze dne 14. září 2021


Na základě uložených listinných materiálů a příslušných administrativních pomůcek opravujeme a doplňujeme informace k poslední udělené milosti.

Rozhodnutí o prominutí podmíněného trestu podepsal prezident republiky dne 9. 9. 2021, čímž toto rozhodnutí nabylo platnosti. Téhož dne podepsal prezident republiky i rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. Vzhledem však k tomu, že rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vyžaduje podle čl. 63 odst. 3 Ústavy ČR ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, bylo toto rozhodnutí postoupeno ke spolupodpisu předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi, který jej podepsal dne 13. 9. 2021. Tímto datem nabylo platnosti i druhé rozhodnutí.

Následně byla o udělení obou milostí vyrozuměna dne 14. 9. 2021 ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová a byla požádána o provedení dalších potřebných opatření. Stejný den byla o těchto opatřeních informována i veřejnost.


Prezident republiky udělil milost

Prezident republiky Miloš Zeman dne 14. září 2021 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání a o prominutí podmíněného trestu.

Prezident republiky nařídil, aby se u omilostněného nepokračovalo v trestním stíhání za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a dále rozhodl o prominutí šestiměsíčního podmíněného trestu odnětí svobody uloženého za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Pan prezident přihlédl ke zdravotnímu stavu omilostněného, který trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě. Na současně uložený trest zákazu řízení motorových vozidel se milost nevztahuje.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl prezidentu republiky předložen ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou, a to na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání spolupodepsal podle čl. 63 odst. 3 Ústavy České republiky předseda vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky