Prezident republiky udělil milost

27. září 2016

Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 27. září 2016 cestou milosti rozhodl o zastavení trestního stíhání.

Prezident republiky nařídil, aby se u omilostněného nepokračovalo v trestním stíhání za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Přihlédl k tomu, že obviněný v důsledku poškození mozku po cévní mozkové příhodě a pro duševní poruchu není schopen chápat smysl trestního řízení, které je z tohoto důvodu přerušeno. Žádost o milost podala státní zástupkyně, která v této fázi nemůže trestní stíhání v souladu se zákonem zastavit.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., a to na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. Rozhodnutí prezidenta republiky v tomto případě podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky