Prezident republiky udělil milost

22. listopadu 2016

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl využít své ústavní pravomoci a po zvážení všech okolností případu vyhověl žádosti o milost, a to k neděli dne 20. listopadu 2016.

Prezident republiky v tomto standardním případě přihlédl k zdravotnímu stavu omilostněné, která se dlouhodobě léčí se závažným psychickým onemocněním, a které v minulosti byl ze zdravotních důvodů výkon trestu opakovaně soudem přerušen.

Prezident republiky prominul zbytek souhrnného trestu odnětí svobody uloženého za trestné činy podvodu, zpronevěry a porušování povinnosti v řízení o konkurzu, z něhož téměř polovinu již odsouzená vykonala.

V průběhu výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém se nachází poprvé, byla vzhledem ke kladnému hodnocení přeřazena do věznice s mírnějším režimem. Z důvodu vyššího věku a nedobrého zdravotního stavu je ve věznici pracovně nezařaditelná.

Podnět k rozhodnutí o žádost o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., a to na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky