Prezident republiky udělil milost

14. prosince 2016

Prezident republiky Miloš Zeman se dne 13. prosince 2016 rozhodl vyhovět jednomu žadateli o milost.

Prezident republiky přihlédl k závažnému onkologickému onemocnění omilostněného, který nyní podstupuje náročnou a dlouhodobou léčbu a prominul mu zbytek souhrnného trestu odnětí svobody uloženého za majetkovou trestnou činnost. Prezident republiky vzal v úvahu jeho závažný zdravotní stav, pro který mu byl výkon trestu soudem opakovaně přerušen. Toto humanitární gesto učinil pan prezident přesto, že odsouzený je značným recidivistou, přihlédl však rovněž k povaze trestných činů, kterých se dopustil.

Podnět k posouzení žádosti o milost byl panu prezidentovi předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., a to na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky