Drobečková navigace


Prezident republiky udělil milost

1. března 2018

Prezident republiky Miloš Zeman se ve čtvrtek dne 1. března 2018 rozhodl udělit milost, která svými tragickými okolnostmi vybočuje mimo ostatní případy a kterou se naprosto mimořádně rozhodl udělit i přesto, že omilostněný nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu. Touto milostí prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky a usmrcení z nedbalosti.

Prezident republiky se slitoval nad mužem a především nad jeho nezletilým dítětem, které v důsledku dopravní nehody přišlo o dva své nejbližší rodinné příslušníky a jehož otec, který dopravní nehodu zavinil, se nyní nachází ve výkonu trestu odnětí svobody. Omilostněný svým činem sice způsobil neodčinitelný následek -  smrt dvou osob, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o nejbližší členy jeho vlastní rodiny (manželku a syna), tak jejich úmrtím je doživotně a nejpřísněji potrestán především on a jeho druhý nezletilý syn. Z humánního hlediska se proto jakékoliv jeho další potrestání zdá jako zcela nadbytečné a z pohledu nezletilého dítěte, které uvězněním otce přišlo o svoji poslední nejbližší osobu, jako velmi kruté a navíc s trvalým negativním dopadem na jeho další psychický vývoj. Prezident republiky tím vyhověl jak prosbám a přáním ostatních pozůstalých, kteří nyní o nezletilého po dobu uvěznění jeho otce pečují, tak i četným přímluvám řady osob z místa bydliště omilostněného, učiněných již v průběhu trestního řízení. V neposlední řadě přihlédl i k tomu, že žádná jiná osoba při dopravní nehodě zraněna nebyla, ani nikomu jinému nebyla způsobena hmotná škoda. Omilostněný dosud vedl bezúhonný a řádný občanský život. Trest odnětí svobody nastoupil dobrovolně a část z něj již vykonal.

Na současně uložený 7letý trest zákazu řízení motorových vozidel se udělená milost nevztahuje.

 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

zpět na seznam zpráv