Prezident republiky udělil plnou moc k podpisu mezinárodní smlouvy

9. listopadu 2021

Prezident republiky Miloš Zeman udělil v úterý dne 9. listopadu 2021 plnou moc panu Jaroslavu Sirovi, mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci České republiky ve Státu Katar, k podpisu s výhradou ratifikace Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Plná moc podléhá spolupodpisu předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky