Prezident republiky udělil plnou moc k podpisu smlouvy

3. listopadu 2020

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval pana Václava Kolaju, mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky k Republice San Marino, svým zmocněncem a udělil mu plnou moc k podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti s výhradou ratifikace.

Plná moc podléhá spolupodpisu předsedou vlády.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky