Prezident republiky udělil státní vyznamenání

28. října 2016

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2016 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, bojovou činnost, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, hrdinství, záchranu lidských životů, zásluhy o stát v oblasti hospodářské, výchovy, obrany, bezpečnosti státu a občanů a zásluhy v oblasti vědy, umění, školství a sportu.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny generál-poručíku Jaroslavu Klemešovi za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny armádnímu generálu Karlu Janouškovi in memoriam za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny brigádnímu generálu Karlu Kuttelwascherovi in memoriam za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny plukovníku Aloisi Dubcovi za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva občanské skupiny Dominiku kardinálu Dukovi OP za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky uděluje Řád Bílého lva občanské skupiny profesoru Günteru Verheugenovi za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčuje Řád Tomáše Garrigua Masaryka Hanuši Holzerovi in memoriam za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky propůjčuje Řád Tomáše Garrigua Masaryka profesoru Valtru Komárkovi in memoriam za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky propůjčuje Řád Tomáše Garrigua Masaryka docentu Janu Kačerovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství Josefu Sousedíkovi in memoriam za hrdinství.

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství Jiřímu Nesázalovi za hrdinství při záchraně lidských životů.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy inženýru Jiřímu Bočkovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy doktoru  Pavlovi Budinskému za zásluhy o stát v oblasti výchovy, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy docentu Jaroslavu Feyereislovi za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy doktorce Evě Filipi za zásluhy o stát.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy akademickému architektu Jindřichu Goetzovi in memoriam za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Danielu Hůlkovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Petru Chmelovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy docentu Juraji Jakubiskovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy profesoru Karlu Kosíkovi in memoriam za zásluhy o stát v oblasti vědy a výchovy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy inženýru Josefu Mandíkovi in memoriam za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Luďku Pikovi in memoriam za zásluhy o stát.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Františku Piškaninovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy inženýru Štěpánu Popovičovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Jaroslavu Povšíkovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy doktoru Petru Robejškovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Věře Růžičkové za zásluhy o stát v oblasti sportu a výchovy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Viliamu Sivekovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy Jaromíru Šlápotovi za zásluhy o stát.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy docentce Juditě Štouračové za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky