Prezident republiky udělil státní vyznamenání

28. října 2017

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2017 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu a bezpečnost státu, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidských životů a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti hospodářské, vědy, kultury, umění, školství a sportu.

Prezident republiky uděluje Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy Michaelu Häuplovi, rakouskému politikovi a dlouholetému starostovi města Vídně za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy armádnímu generálovi Ludvíkovi Krejčímu in memoriam. Československému armádnímu generálovi a legionáři první světové války za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy armádnímu generálovi Karlu Kutlvašrovi in memoriam. Důstojníkovi a legionáři první světové války za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Prezident republiky uděluje Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy s řádovým řetězem Borutu Pahorovi, prezidentovi Slovinské republiky, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčuje Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy armádnímu generálovi Karlu Pezlovi, prvnímu náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Prezident republiky uděluje Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy Gerhardu Fritzi Kurtu Schröderovi, kancléři Spolkové republiky Německo, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčuje Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy Petru Beckovi, který utekl z Osvětimi a v 17 letech bojoval za svobodu naší země, za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky uděluje Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy Charlesi Craneovi in memoriam. Americkému diplomatovi a podporovateli slovanské kultury, za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky uděluje Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy profesoru Jožemu Plečnikovi in memoriam. Architektovi a urbanistovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství nadpraporčíkovi Václavovi Haasemu in memoriam. Policistovi, který položil vlastní život při ochraně jiných.

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství podpraporčíkovi Janu Odermattovi in memoriam. Hasiči, za záchranu lidského života a značných materiálních hodnot.

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství Janu Přikrylovi in memoriam. Partyzánovi a vlastenci za hrdinství v boji.

Prezident republiky uděluje Medaili Za hrdinství plukovníkovi Antonínu Šubrtovi in memoriam.  Příslušníkovi československé armády a účastníkovi bitvy u Dunkerque za hrdinství v boji.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Jaroslavu Foglarovi in memoriam. Spisovateli a ikoně českého skautingu za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Elišce Haškové – Coolidge za zásluhy o stát.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Juraji Kukurovi, československému herci za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Karlu Lopraisovi, několikanásobnému vítězi rallye Paříž-Dakar za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Štefanu Margitovi, opernímu pěvci za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Vladimíru Maříkovi, vědci a vysokoškolskému pedagogovi v oblasti robotiky a kybernetiky za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně profesorce Soně Nevšímalové, lékařce, specialistce na spánkovou medicínu a dětskou neurologii za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Jaromíru Nohavicovi, písničkáři a textaři za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Jaroslavu Pollertovi, vědci, vysokoškolskému pedagogovi a odborníkovi v oblasti hydrodynamiky disperzních soustav, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Janu Procházkovi, vědci a vynálezci za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Martině Sáblíkové, sportovkyni a několikanásobné vítězce olympiád i mistrovství světa, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Yvettě Simonové, operetní, muzikálové a populární zpěvačce, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Janu Skopečkovi, herci a dramatikovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně magistru Luďku Sobotovi, herci, baviči, scenáristovi a režisérovi, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Lubomíru Stokláskovi, podnikateli a průmyslníkovi, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Jaroslavu Šestákovi, vědci a vysokoškolskému pedagogovi v oblasti fyziky, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně docentu Borisovi Šťastnému, specialistovi na plicní choroby a pedagogovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Stanislavu Štýsovi, odborníkovi na životní prostředí a rekultivaci po těžební činnosti, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Jarmile Schmidtové, roz. Šulákové in memoriam, folklorní zpěvačce a herečce, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Zdeňku Troškovi, filmovému režisérovi, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Evě Urbanové, operní za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně Heleně Vondráčkové, zpěvačce a herečce, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Vlastimilu Vondruškovi, historikovi, publicistovi a spisovateli za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně inženýru Miroslavu Wajsarovi, zřizovateli a provozovateli hospicové péče, za zásluhy o stát.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Milanovi Zelenému, ekonomovi a vysokoškolskému pedagogovi, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky uděluje Medaili Za zásluhy I. stupně docentu Petru Žantovskému, publicistovi, komentátorovi a vysokoškolskému pedagogovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.

 

 

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky