Prezident republiky udělil státní vyznamenání

28. října 2018

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl u příležitosti řádového dne 28. října 2018 ocenit vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o obranu a bezpečnost státu, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, zásluhy za záchranu lidských životů a za hrdinství v boji, zásluhy o stát v oblasti hospodářské, vědy, kultury, umění, školství a sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství štábnímu praporčíkovi Kamilu Benešovi in memoriam. Vojákovi, který položil vlastní život ve službě vlasti v Afghánistánu, za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství štábnímu praporčíkovi Martinu Marcinovi in memoriam. Vojákovi, který položil vlastní život ve službě vlasti v Afghánistánu, za hrdinství v boji.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství štábnímu praporčíkovi Patriku Štěpánkovi in memoriam. Vojákovi, který položil vlastní život ve službě vlasti v Afghánistánu, za hrdinství v boji.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy armádnímu generálovi Josefu Bílému in memoriam. Důstojníkovi rakousko-uherské armády, generálovi československé armády a veliteli protinacistické odbojové skupiny Obrana národa, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy in memoriam diviznímu generálovi Stanislavu Čečkovi, prvorepublikovému generálovi a legionáři, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy in memoriam panu Janu Gajdošovi, československému gymnastovi, sportovci a bojovníkovi proti nacizmu, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy in memoriam diviznímu generálovi Karlu Husárkovi, prvorepublikovému generálovi a legionáři, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy panu Karlu Lánskému, pracovníkovi Československého rozhlasu a účastníkovi protiokupačního vysílání v roce 1968, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy in memoriam panu Antonínu Švehlovi, československému politikovi a předsedovi tří československých vlád, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy profesoru Rajko Dolečkovi in memoriam. Lékaři, popularizátorovi endokrinologie a autorovi více než 200 odborných publikací, za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy profesoru Martinu Filipcovi, vědci a lékaři, expertovi na oční imunologii a zevní choroby oka, za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství paní Darině Nešporové, učitelce mateřské školy, za záchranu 3 lidských životů.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Eriku Bestovi, novináři a spisovateli, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Petru Čechovi, fotbalistovi a bývalému členovi české fotbalové reprezentace, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Michalu Davidovi, zpěvákovi a skladateli, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Janu Fenclovi, politikovi a bývalému ministru zemědělství, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně docentu Milanu Fiľovi, podnikateli a mecenáši umění, vzdělávání a zdravotnictví, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Ondřeji Hejmovi, zpěvákovi, skladateli a hudebníkovi, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktorce Ivance Kohoutové, ředitelce Střední zdravotnické školy a statečné ženě v boji s netolerantní ideologií, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Karlu Kolomazníkovi, vědci a pedagogovi, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně magistru Jiřímu Krampolovi, herci a baviči, za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Pavolu Krúpovi, finančníkovi a podnikateli, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Petře Kvitové, tenistce, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Ester Ledecké, sportovkyni, za zásluhy o stát v oblasti sportu

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Janě Lorencové, političce, novinářce a dokumentaristce, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Michalu Macháčkovi, spisovateli a historikovi, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Michalu Majtánovi, prognostikovi, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Miloši Peškovi, lékaři, vědci a pedagogovi, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Vadimu Petrovovi, hudebnímu skladateli a pedagogovi, za zásluhy o stát v oblasti školství a kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Lence Procházkové, spisovatelce, za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Zdeňku Součkovi, spisovateli a pedagogovi, za zásluhy o stát v oblasti školství a kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Jaroslavu Strnadovi, podnikateli, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktorce Heleně Sukové, tenistce, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Milanu Syručkovi, publicistovi a spisovateli, za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Karlu Sýsovi, básníkovi a spisovateli, za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Radku Štěpánkovi, tenistovi, za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně profesoru Miloši Velemínskému, lékaři, pedagogovi a vědci, za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Václavu Větvičkovi botanikovi, spisovateli a popularizátorovi vědy, za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně inženýrce Aleně Vitáskové, bývalé předsedkyni Energetického regulačního úřadu, za zásluhy o stát.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně magistru Ivanu Vyskočilovi, herci, za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy I. stupně doktoru Zdeňku Zbořilovi, politologovi, historikovi a pedagogovi, za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky