Prezident republiky udělil z podnětu papeže Františka milost

22. listopadu 2016

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl vyhovět žádosti papeže Františka prokázat ke konci Svatého roku akt milosrdenství a laskavosti.

Papež František se na prezidenta republiky s žádostí prokázat tento akt v nedávné době obrátil osobním dopisem. Bylo zcela na rozhodnutí prezidenta republiky, jakou formu aktu milosrdenství a laskavosti zvolí.

Prezident republiky se na základě ústavní pravomoci, a po pečlivém zvážení rozhodl, že udělí milost jedné odsouzené. Prezident republiky tak učinil k neděli dne 20. listopadu 2016, kdy byl Svatý rok ukončen.

Výjimečnost této milosti k ukončení Svatého roku spočívá v tom, že omilostněná nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu.

Prezident republiky udělil milost ženě, která vykonává trest odnětí svobody i se svým malým dítětem, o které se ve vězení vzorně stará, a které by po dosažení maximálního věku, do kterého děti mohou být s matkou ve výkonu trestu, muselo být od matky odděleno.

Prezident republiky omilostněné, která je prvotrestaná a významnou část trestu již vykonala, prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za zpronevěru.

Příslušný návrh byl prezidentu republiky předložen ministrem spravedlnosti JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky